Frequently ask questions

1. dfdff,

beli


2. Linzaların istifadə müddəti nə qədərdir?

Hər bir istehsalçı istehsal etdiyi linzanın tərkibinə görə linzanın istifadə müddətini təyin edir. Kontakt linzanın vaxtından çox istifadə edilməsi gözün ən üst təbəqəsi olan korneanın aşınmasına səbəb olur. Qısa müddətdə nəticəsini hiss etməsənizdə, 3-4 il sonra gözlər tez-tez qızarmağa və daha həssas olmağa başlayır. Ayrıca olaraq, gözünüzdə qırmızı damarların sayı da artır. Bunun üçündə linza alarkən onun istehsalçı şirkət tərəfindən təyin olunan istifadə müddəti ilə maraqlanın.


3. dfdff,

beli